ADHD utredning / autism utredning för vuxna | mindeed.se
mindeed privat adhd utredning autism utredning för vuxna hero image

Viktigt!

Socialstyrelsens nyligen publicerade rapport, som belyser en signifikant ökning av ADHD-diagnoser bland barn i Sverige är oroveckande. Rapporten visar en exceptionell ökning i Sverige som inte kan motiveras med de förväntade epidemiologiska prevalensvärdena för ADHD.

Historiskt har diagnosbegreppet spelat en central roll i medicinsk praxis, som en förklaringsmodell för sjukdomars ursprung, förlopp och behandlingsmetoder. En korrekt diagnos är grundläggande för att utforma en effektiv behandlingsplan. Inom psykiatrin är diagnosprocessen komplex och kräver en omfattande bedömning av patientens historik, symtombild och hur dessa påverkar vardagslivet, i kombination med klinisk observation.

Det ökade antalet ADHD-diagnoser har även belyst en växande marknad för privata utredningar, där kvaliteten på diagnostik kan variera avsevärt. Vi är bekymrade över denna utveckling och dess potentiella inverkan på patienters välbefinnande och behandlingskvalitet. Vi anser att det är av yttersta vikt att upprätthålla höga standarder för diagnosprocessen, vilket kräver rätt klinisk kunskap och erfarenhet.

Med bakgrund i ovanstående har vi beslutat att inte längre genomföra ADHD-utredningar vid vår klinik. I en miljö där diagnoser alltmer blir en vara på en marknad, där snabba lösningar och snäva perspektiv ofta premieras framför noggranna, omfattande utredningar, står vi inför risken att det verkliga värdet av vårt arbete undermineras.

Vi vill tacka er för ert förtroende och förståelse.

Patienter som tidigare har haft kontakt med Dr. Direnc Sakarya är välkomna att kontakta hans mottagning i Uppsala.
Resurser & hälsobibliotek
Tips, resurser, bloginlägg och verktyg för din vardag
autism kvinna bild
Autism definieras idag som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som visar sig i samspel med andra och omvärlden. Personer som har autism har svårigheter med samspel i det sociala sammanhanget och har/aspergers-syndrom-autism-hos-vuxna
...
Direnc Sakarya
Leg. läkare, specialist inom psykiatri
rutiner vid adhd
Det finns mycket tips och råd hur man kan planera sin vardag för att få fungerande rutiner. Men det fungerar oftast inte i praxis för de flesta med NPF. Detta/skapa-fungerande-rutiner-vid-adhd
...
Jennie Forsgren
Leg. arbetsterapeut
Balancera livet
Även om det är mycket viktigt och relevant, är det oftast bortglömt med att lära sig att reglera sin aktivitetsnivå inom ADHD-behandling. I denna artikel introducerar vi begreppet "Aktivitetsbalans".
...
Jennie Forsgren
Leg. arbetsterapeut
Att avgränsa i en gränslös värld - blog post
Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning
I detta inlägg lyfter vi fokus på svårigheter att avgränsa vilket ofta kan förklaras som roten till varför individer med NPF har återkommande svårigheter med psykisk och fysisk ohälsa. Då
...
Jennie Forsgren
Leg. arbetsterapeut
Diagnos inom psykiatri: Vad betyder det egentligen? blog post
Diagnos inom psykiatri: Vad betyder det egentligen?
Diagnoserna inom psykiatrin har blivit så viktiga att man börjat planera vård- och behandlingsprocesser med diagnosen i centrum. Att ha en viss diagnos kan betyda mycket för en individ. För
...
Direnc Sakarya
Leg. läkare, specialist inom psykiatri
ADHD: mer än "attention deficit"
ADHD symptom hos vuxna: mer än "attention deficit"
Att diagnosticera eller utvärdera vuxen-ADHD med fokus på uppmärksamhetsförmåga kan vara mycket missledande. Det är oftast andra saker som är jobbigare och mer frustrerande än eventuella uppmärksamhetssvårigheter. Med detta inlägg
...
Direnc Sakarya
Leg. läkare, specialist inom psykiatri

Ska det verkligen vara såhär?

Psykologer Tobias Landström och Annette Aspered intervjuar människor om psykiatrin, socialtjänsten och skolan för att förstå om allting står rätt till. Ska det verkligen vara såhär?