Aktivitetsbalans och ADHD - det är viktigt! | mindeed
Aktivitetsbalans: nyckel till förbättring bild

Aktivitetsbalans: nyckel till förbättring

Jennie Forsgren · 2021-09-10
Hem»AktivitetsbalansADHD»Aktivitetsbalans: nyckel till förbättring

Även om det är mycket viktigt och relevant, är det oftast inte mycket prioriterat med att lära sig färdigheter för att att reglera sin aktivitetsnivå inom ADHD-behandling. I denna artikel introducerar vi begreppet ”Aktivitetsbalans”.

Vad är aktivitetsbalans?

Aktivitetsbalans handlar om hur du reglerar din vardagliga balans, alltså en balans mellan aktiviteter som tar och ger energi. Enkelt uttryck kan man säga att det formar och ger dig upplevelsen av en hanterbar vardag.

Att tänka utifrån detta begrepp kommer hjälpa dig att fundera över din kapacitet, förstå att den kan vara begränsad och av denna anledning att börja prioritera det som verkligen är viktigt för dig, på olika plan. Om du inte har ett aktivitetsmönster som är meningsfulla kan detta också trigga stress.

Det viktigaste att tänka på när det gäller aktivitetsbalans är att det finns ungefär lika mycket aktiviteter som är återhämtande, meningsfulla och ger en känsla av bemästrande men även en del som utmanar och leder till utveckling. 

Det vanligaste misstaget är att man har för lite aktiviteter som ger energi och meningsfullhet till vardagen och endast är upptagen med aktiviteter som är kravfyllda och upplevs som måsten. 

Denna obalans leder lätt till stressrelaterade besvär, sömnsvårigheter, smärta, ångest och depression. En vanlig känsla är att man upplever att vardagen ej är fungerande och det är särskilt viktigt för personer med ADHD.

aktivitetsbalans energi och känslor
Känslighet för intryck

Det som många inte känner till vid ADHD/autism så innebär NPF svårigheter att reglera energinivån och därav ökad risk att hamna i stressrelaterad- och psykisk ohälsa som är svår att bryta. Det är sällan att man lär sig att reglera sin aktivitetsbalans och bygga en hållbar vardag med tydlig struktur och rutiner som leder en god aktivitetsbalans som ger hälsa och hållbarhet.

Aktivitetsbalans är en viktigt och grundläggande del för att skapa förutsättningar för att fungera i sin vardag. Eftersom NPF innebär att man har en överaktiv hjärna som kan uttrycka sig på olika sätt så blir det ännu viktigare att utifrån skapa en struktur och rutiner som balanserar detta. Vissa individer har överaktivitet som innebär att man motoriskt rör på sig mycket, hoppar med benet eller håller fingrarna sysselsatta med något och eller har mycket tankar och impulser som är svåra att begränsa och balansera. För andra kan det vara mer inåt fokuserad rastlöshet som att bita sig i tunga, pressa tänder, spänna muskler för att nämna några olika. Att skapa strategier för detta och rutiner är en förutsättning för en hållbar och fungerande vardag.

Enkla strategier är att använda sig av för aktivitetsbalans:
 1. Fidgets
  Fidgets som du kan sysselsätta dina händer med underlättar för att fokusera, sitta still och lyssna tex.
 2. Tänk på pauser
  Planera med kontinuerliga pauser, rörelsepauser eller skifta uppgift till någon som kräver mindre fokus och koncentration.
 3. Var kreativ!
  Vid möten utmana föråldriga mallar eller social regler kring att man måste sitta ner. Skapa rörelse och förändring. Vid digitala möten var mera rörlig.
 4. Planera smart
  Planera mer krävande uppgifter och aktiviteter när du fungerar bäst under dagen.
 5. Minska överaktivitet
  Minska överaktivitet genom olika aktiviteter, träning, ligg under tyngdtäcke 15 minuter, checklista för att minska splittrade tankar, använd guidad avslappning.
 6. Begränsa intryck (Intryckssanering)
  Begränsa stimuli som du utsätter din hjärna för i vardagen för att minska risk att överstimulera ytterligare.
 7. Diskussion om obalanserad energinivå för behandling av ADHD är ganska central. Avsaknad av aktivitetsbalans kan leda till utmattning, stress, ångest eller depressiva syndrom utöver svårigheter som redan finns utifrån ADHD. Viktigt är att du alltid får hjälp och stöd med denna från en arbetsterapeut som har aktivitetskompetens. Denna kompetens bygger på förmågan att kunna analysera, anpassa och se till helhetsperspektivet då det kommer till det komplexa samspel som sker mellan individen, miljön och aktiviteter som i sin tur påverkar din hälsa.

  Behöver du hjälp med aktivitetsbalans? Här har vi ett program för dig
  Vad behöver du göra?

  Du bör börja med att kartlägga din vardagliga aktiviteter med tanke på aktivitetsbalans. Hur ser fördelningen ut mellan vad som tar och ger energi. Vad är det som triggar stressorer, ångest, nedstämdhet? Genom att se sitt aktivitetsmönster kan man utveckla insikt kring vad som behöver förändras för att återta balans.

  Sedan handlar aktivitetsbalans om att anpassa sin vardag både vad gäller arbete och fritid/familj för att få sin energibudget att gå ihop för att hitta en hållbar livssituation som blir fungerande.

  Detta innebär många gånger ett gediget förändringsarbete och att förändra sin prioritering för att hitta en hållbarhet. Men det är också det enda
  sättet att kompensatoriskt behandla en funktionsvariation på lång sikt.

   Ladda ner
   Kartläggningsverktyg för aktivitetsbalans (Extern länk till ADHD i vården)


   Veckokalender - Aktivitetsbalans
   Veckokalender med fokus på aktiviteter som ger och tar energi


  Innehållet granskades av Direnc Sakarya, specialistläkare inom psykiatri, senast 18/09/2022

  Se även

  I detta inlägg lyfter vi fokus på svårigheter att avgränsa vilket ofta kan förklaras som roten till varför individer med NPF har återkommande svårigheter med psykisk och fysisk ohälsa. Då vårt samhälle också spelar en viktigt roll i utvecklingen av en gränslöshet i arbetslivet. Arbetsuppgifter i dagens samhälle innebär mera krav på individen att förhålla sig till flexibilitet, mindre ramar och struktur vad gäller tider och platser för uppgifter som skall utföras. Tillgänglighet, många bollar i luften och stresstålighet i arbetsuppgifter utan tydlig struktur efterfrågas ofta i arbetsbeskrivningar.Disclaimer
Vi strävar efter att publicera uppdaterad klinisk information som principiellt kan hjälpa både personer med psykisk ohälsa och de som jobbar med psykiatri och psykologi. Allt innehåll som publiceras via mindeed.se presenteras i informativt syfte och ersätter inte en specifik diagnos, behandling eller uttalande som rekommenderats till dig av en legitimerad vårdpersonal i samband med en formell vårdkontakt.