Resurser om Aktivitetsbalans | mindeed

Resurser om
Aktivitetsbalans

Aktivitetsbalans

Aktivitetsbalans handlar om hur du reglerar din vardagliga balans, alltså en balans mellan aktiviteter som tar och ger energi. Här hittar du artiklar som ger information, tips och råd för att skapa aktivitetsbalans i vardagen.

Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning

I detta inlägg lyfter vi fokus på svårigheter att avgränsa vilket ofta kan förklaras som roten till varför individer med NPF har återkommande svårigheter med psykisk och fysisk ohälsa. Då…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Aktivitetsbalans: nyckel till förbättring

Även om det är mycket viktigt och relevant, är det oftast bortglömt med att lära sig att reglera sin aktivitetsnivå inom ADHD-behandling. I denna artikel introducerar vi begreppet "Aktivitetsbalans".

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut