Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning
Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning bild

Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning

Jennie Forsgren · 2021-10-09
Hem»AktivitetsbalansADHD»Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning

I detta inlägg lyfter vi fokus på svårigheter att avgränsa vilket ofta kan förklaras som roten till varför individer med NPF har återkommande svårigheter med psykisk och fysisk ohälsa, generellt ökad risk för utmattning. Då vårt samhälle också spelar en viktigt roll i utvecklingen av en gränslöshet i arbetslivet. Arbetsuppgifter i dagens samhälle innebär mera krav på individen att förhålla sig till flexibilitet, mindre ramar och struktur vad gäller tider och platser för uppgifter som skall utföras. Tillgänglighet, många bollar i luften och stresstålighet i arbetsuppgifter utan tydlig struktur efterfrågas ofta i arbetsbeskrivningar.

ADHD och utmattning, hur kan det se ut?

Känner du igen dig i att fastna i aktiviteter och uppgifter som du tycker är intressanta och har svårt att komma ihåg måltider, ta pauser eller att få andra mindre prioriterade aktiviteter utförda? Eller att du har många olika projekt och idéer på samma gång och svårt att komma vidare. Tappar du lätt koncentration och fokus och letar efter nya uppgifter att ta dig an? Har du återkommande problem med stressrelaterade besvär och svårt att få energin att räcka till i din vardag. Då är det här du ska lägga krutet på!

Börja med miljöförändringar

Det man behöver fokusera på är kompensatoriska strategier och hjälpmedel samt en anpassning av miljön som du befinner dig i för att hitta en lösning. Vi går tillbaka till det vi tidigare har tagit upp med aktivitetsbalans och hjälpmedel i vardagen. Här behöver vi jobba med ett kompensatoriskt system som en kalender för struktur och rutiner i vardagen som stöttar dig att avgränsa och bedöma rimlighet. Man kommer åt detta problem med att upprätta en veckokalender med god balans mellan aktiviteter som tar energi och som ger energi. Planera in när du ska ta pauser och när du ska avsluta den aktivitet du är aktiv i, förslagsvis med påminnelser som larm. På så sätt kan man komma åt detta problem som ofta fortsätter att orsaka ett återkommande lidande trots att man kanske har fått behandling eller verktyg.

Planera ordentligt för aktiviteter

I din miljö behöver man också skapa en struktur som kompensatoriskt stödjer dig med detta med hjälp av anpassningar. Att exempelvis inte ha dagliga återkommande arbetsuppgifter som ställer krav på att kontinuerligt prioritera, sortera mängder med information och bedöma rimlighet eller när färdigt resultat har uppnåtts. Här arbetar man på samma sätt med att anpassa och få stöd med den yttre strukturen som stödjer till att bedöma detta så att man minskar risken att återkommande övergöra eller överprestera i uppgifter.

Överprestera inte!

Se till att lägga märke till det och avbryta dig själv när du börjar förvandla små vardagsuppgifter till större projekt som inte kommer kunna slutföras.

Detta kan göras på olika sätt, antingen att man arbetar tillsammans med andra som stöttar i denna processen och samarbetar med kollegor. Eller att det finns en yttre struktur med arbetsordning eller tydlig ordning där du som individ kan bedöma vad som skall prioriteras, vilken information är viktig och hur mycket tid och energi skall jag lägga på detta och när anses uppgiften vara klar? I dina vardagliga aktiviteter arbetar man på samma sätt, att skapa tydliga rutiner och struktur för att till exempel städa så att det inte bara blir ett rum gjort eller en del av ett rum eller att städningen tog hela dagen för att det blev ett för stort projekt.

På detta sätt kan du skapa förutsättningar för  dig att lyckas med dom uppgifter du vill och uppnå känslan av en hanterbar vardag vilket kommer innebära mindre risk för återkommande psykisk ohälsa.

Glöm inte att kolla vårt inlägg om att skapa fungerande rutiner vid ADHD.

Se även

Ofta lyfter patienter jag träffar i mitt dagliga arbete att det svårt att få andra att förstå vad som skapar problem i vardagen när man lever med en funktionsvariation. Individer upplever ofta en oförståelse från samhället i stort både vad gäller arbetsgivare och från sin familj och partner. Vilket inte är så konstigt då ADHD innebär svårigheter med exekutiva funktioner och det kan vara svårt för gemene man att förstå vad det praktiskt innebär i vardagen. Här kommer därför en sammanfattande beskrivning som du kan använda för att öka förståelsen hos individer som finns i din närhet.Disclaimer
Vi strävar efter att publicera uppdaterad klinisk information som principiellt kan hjälpa både personer med psykisk ohälsa och de som jobbar med psykiatri och psykologi. Allt innehåll som publiceras via mindeed.se presenteras i informativt syfte och ersätter inte en specifik diagnos, behandling eller uttalande som rekommenderats till dig av en legitimerad vårdpersonal i samband med en formell vårdkontakt.