Resurser om ADHD | mindeed

Resurser om
ADHD

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och ADD (Attention Deficit Disorder) är diagnoser som definieras under utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser inom psykiatri. Här hittar du artiklar och resurser som handlar om ADHD.

Bipolär sjukdom eller ADHD

Både ADHD och bipolär sjukdom medför svårigheter när det gäller känsloreglering, sömn, impulsiva handlingar samt reglering av motorisk aktivitet. Här hittar du information om de grundläggande egenskaperna hos bipolär sjukdom…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri
Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort gällande ADHD för att på så sätt minska lindande för individerna som lever med en funktionsvariation som innebär…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
ADHD hos kvinnor: “You Couldn’t Possibly Have ADHD!”

ADHD hos kvinnor har oftast en annan profil än hos män, vilket kan vara en förklaring till varför det ofta missas hos kvinnor och leder till ett långt lidande där…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning

I detta inlägg lyfter vi fokus på svårigheter att avgränsa vilket ofta kan förklaras som roten till varför individer med NPF har återkommande svårigheter med psykisk och fysisk ohälsa. Då…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Aktivitetsbalans: nyckel till förbättring

Även om det är mycket viktigt och relevant, är det oftast bortglömt med att lära sig att reglera sin aktivitetsnivå inom ADHD-behandling. I denna artikel introducerar vi begreppet "Aktivitetsbalans".

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
ADHD symptom hos vuxna: mer än "attention deficit"

Att diagnosticera eller utvärdera vuxen-ADHD med fokus på uppmärksamhetsförmåga kan vara mycket missledande. Det är oftast andra saker som är jobbigare och mer frustrerande än eventuella uppmärksamhetssvårigheter. Med detta inlägg…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri