Resurser om Autism hos vuxna | mindeed

Resurser om
Autism

Autism

I denna kategori hittar du artiklar om autismspektrumstörning, hur den kan se ut hos olika individer, vanlig samsjuklighet, tips, råd och resurser för hantering av svårigheter.

Aspergers syndrom (autismspektrum) hos vuxna

Autism definieras idag som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som visar sig i samspel med andra och omvärlden. Personer som har autism har svårigheter med samspel i det sociala sammanhanget och har…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri