Resurser om Bipolär sjukdom | mindeed

Resurser om
Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kännetecknas av variationer och växlingar i humöret, motivation, känsloläget, sömn, impulsivitet och reglering av motorisk aktivitet. Under förloppet av bipolär sjukdom förekommer episoder som handlar om ökad psykomotorisk aktivitet, mindre sömn, förhöjd eller irritabel grundstämning (s.k. hypomani eller mani) samt övriga perioder med minskad psykomotorisk aktivitet, depressiv grundstämning, dödstankar och hopplöshet. Bipolär sjukdom är episodisk, vilket betyder att man är frisk mellan episoderna. Här hittar du artiklar om bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom eller ADHD

Både ADHD och bipolär sjukdom medför svårigheter när det gäller känsloreglering, sömn, impulsiva handlingar samt reglering av motorisk aktivitet. Här hittar du information om de grundläggande egenskaperna hos bipolär sjukdom…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri