loop question mark

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om utredning och våra tjänster 

Vi är i första hand är fokuserade på diagnostik men vi erbjuder behandling och uppföljning för ett begränsat antal patienter.
Logga in och boka en tid för ett initial samtal med psykiatern om du är intresserad av behandling.

Det man ofta menar med ordet behandling inom ADHD-sammanhang är medicinering i form av CS (centralstimulantia). Det är egentligen en snäv syn på det man kan egentligen göra för ADHD.

Dels utifrån att det mycket ofta finns en samsjuklighet med någon annan diagnos (ev. depression eller ångestproblematik), dels att personen ofta behöver hjälp med hantering av vardag och utveckla struktur dels att det ofta finns behov av psykoterapeutiska och psykoedukativa insatser, kan man göra mycket mer än CS-behandling för ADHD.

Av olika anledningar kan man behöva en till bedömning av en annan konsult kring ställd eller avfärdad diagnos. Vi erbjuder omprövning av tidigare ställda diagnoser eller en second opinion kring den kliniska bilden. Observera att vi behöver ta del av alla tidigare underlag.

Första steget är att träffa psykiatern för en initial bedömning.

För datasäkerhet behöver du först logga in med BankID och ställa dina frågor via kontaktformen efter inloggningen. Du kommer då få svar på frågorna via säkra meddelanden i systemet.

Absolut! Kontakta oss!

Hos oss gäller ett förbestämt (fast) pris för hela utredningen oavsett antalet timmar som behövs för arbetet.

Se gärna vår prislista för uppdaterade pris.

Man kan börja med att boka tid och betala för det första besöket hos specialistläkare. Då betalar man 2250kr för online besök alternativt 2750kr för besök i vår lokal i Stockholm. Ifall det blir fortsatt utredning betalar du 26250kr som kvarstående summa.

Ja, vi samarbetar med Medical Finance som erbjuder delbetalning upp till 2 år. Efter att du får rekommendation från psykiatern att sätta igång utredningsprocessen kan du söka lån hos Medical Finance (Första steget är alltså att boka tid).

Detta kan variera beroende på den kliniska bilden, tillgänglighet av dig och dina anhöriga och det aktuella behovet men vi blir oftast färdiga inom senast en månad efter första mötet hos psykologen. Det kan vara lite längre om det verkar finnas mer än en diagnos. (Observera att vi inte debiterar dig mer även om vi behöver träffa dig mer, du betalar bara en gång, till skillnad från andra aktörer).

Hur går det till med en ADHD- eller autism utredning? 

Det är viktigt att ha lite bakgrundsinformation innan man väljer rätt konsult. 

Se även:

Aspergers syndrom hos vuxna (autismspektrum)

Autism definieras idag som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som visar sig i samspel med andra och omvärlden. Personer som har autism har svårigheter med samspel i det sociala sammanhanget och har/aspergers-syndrom-autism-hos-vuxna

Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort gällande ADHD för att på så sätt minska lindande för individerna som lever med en funktionsvariation som innebär/exekutiv-funktion-adhd