Resurser om Fungerande vardag | mindeed

Resurser om
Fungerande vardag

Fungerande vardag

I denna kategori hittar du artiklar som handlar om tips, råd och information om vardagsfunktion när det gäller neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD eller Autismspektrum hos vuxna. I dessa artiklar hittar du resurser, råd och konkreta tips om bl.a. bättre struktur, planering, ordning, prioritering, arbetsminne, schemaläggning, arbetsordning, och reglera aktivitetsnivån.

Rutiner vid ADHD - tips för att skapa fungerande rutiner

Det finns mycket tips och råd hur man kan planera sin vardag för att få fungerande rutiner. Men det fungerar oftast inte i praxis för de flesta med NPF. Detta…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort gällande ADHD för att på så sätt minska lindande för individerna som lever med en funktionsvariation som innebär…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Hur man får saker gjorda med ADHD

Varför blir det problem med att få saker gjorda? Jo för att ADHD och NPF i allmänhet innebär svårigheter med exekutiva funktioner. Alltså informationshantering som handlar om den information vi…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Hjälpmedel för ADHD

Hjälpmedel syftar till att kompensatoriskt stötta för svårigheter som en funktionsvariation medför. Detta gäller främst nedsättningar då det kommer till exekutiva funktioner som försvårar för individen att bygga och upprätthålla…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut