Hjälpmedel för ADHD mindeed
Hjälpmedel för ADHD bild

Hjälpmedel för ADHD

Jennie Forsgren · 2021-09-24
Hem»Fungerande vardag»Hjälpmedel för ADHD

Hjälpmedel syftar till att kompensatoriskt stötta för svårigheter som en funktionsvariation såsom ADHD eller autismspektrum medför. Detta gäller främst nedsättningar då det kommer till exekutiva funktioner som försvårar för individen att bygga och upprätthålla en fungerande vardag. Då är det av vikt att ta hjälp av verktyg som hjälpmedel och strategier samt anpassningar i vardagen för att kompensera för dessa svårigheter som lätt leder till återkommande ohälsa för individen, detta sker då individen kontinuerligt kämpar för att få vardagen att fungera vilket förutsätter att man har goda exekutiva funktioner. Sammanfattningsvis kan man säga att det oftast innebär att stötta i att avgränsa och att få rutiner uppstartade, genomförda och avslutade för att vardagen ska upplevas hanterbar.

Vad finns det för hjälpmedel vid ADHD?

ADHD medför brister när det gäller ”exekutiva funktioner” vilket kan yttra sig som svårigheter med struktur, planering, ordning, prioritering, arbetsminne, schemaläggning, arbetsordning, och reglera aktivitetsnivån.

adhd hjälpmedel appar kalender
Kalender

Kalender behövs för en tydlig struktur över dina rutiner för att kunna bibehålla en god vardaglig balans. En elektronisk kalender som ofta finns i din mobiltelefon är alltid närvarande och lättillgänglig och kan skapa tydliga dag- och veckoöversikter. Dessa kan även anpassas med larm och notiser för att stödja i att komma ihåg och att komma igång i aktiviteter. Men även för att minska risken av att fastna i aktiviteter och glömma bort att ta pauser för återhämtning eller matintag.

Checklistor och arbetsordningar

Checklistor och arbetsordningar kan underlätta att komma igång med uppgifter och minska stress i din vardag för en tydlig översyn vad som behöver utföras, som sedan kan bockas av när uppgifter är slutförda. Checklistor minskar också belastning gällande psykisk energi och belastning vad gäller att hålla tankeprocesser pågående. Det hjälper också att sortera dagens uppgifter då det kan vara svårt att avgränsa och bedöma rimlighet i vad och hur mycket som skall utföras.

hjälpmedel adhd kalender
Hjälpmedel för tidsöversyn

Hjälpmedel för tidsöversyn är viktigt då tidsorientering ofta är svårt som att beräkna och planera i tid. Time timer kan vara ett bra hjälpmedel som du laddar ner i din telefon och alltid har med dig och kan användas diskret i din vardag. För att lättare kunna avgränsa dig i aktiviteter och planera vardagen utan att onödiga stressorer uppstår.

hjälpmedel vid adhd
Individuella anpassningar

Om du studerar eller arbetar har du rätt att få anpassningar utifrån din funktionsvariation. Om du studerar har du rätt att få hjälp med studieteknik och hjälpmedel som kan underlätta koncentration och inlärning. Via socialtjänsten kan man få hjälp med boendestöd som stöttar i vardagsaktiviteter som att planera och strukturera så att handling, matlagning, tvättning och städning fungerar. Det handlar oftast om att stötta i att avgränsa och att få rutiner uppstartade, genomförda och avslutade för att vardagen ska upplevas hanterbar.Disclaimer
Vi strävar efter att publicera uppdaterad klinisk information som principiellt kan hjälpa både personer med psykisk ohälsa och de som jobbar med psykiatri och psykologi. Allt innehåll som publiceras via mindeed.se presenteras i informativt syfte och ersätter inte en specifik diagnos, behandling eller uttalande som rekommenderats till dig av en legitimerad vårdpersonal i samband med en formell vårdkontakt.