Symtom vid autism / ADHD hos kvinnor / äldre | mindeed

Resurser om
Kliniska symtom

Kliniska symtom

I denna kategori diskuterar vi olika symtomprofil för i första hand utvecklingsrelaterade variationer såsom ADHD och autismspektrum. Sjukdomsbilden kan se olika ut hos olika individer beroende på olika faktorer.

ADHD hos kvinnor: “You Couldn’t Possibly Have ADHD!”

ADHD hos kvinnor har oftast en annan profil än hos män, vilket kan vara en förklaring till varför det ofta missas hos kvinnor och leder till ett långt lidande där…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut