mindeed | Annette Aspered

Annette Aspered

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi, specialist i klinisk psykologi

Annette är affilierad med MINDEED och arbetar som frilanskonsult för NP-utredningar.