Ingela Erlandsson | mindeed

Ingela Erlandsson

Leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog och arbetar med att hjälpa människor att finna sin egen väg till välbefinnande och vitalitet både i sina privata och professionella liv. Jag arbetar enligt ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som betonar psykologisk flexibilitet och stabilitet.

Förutom min digitala privata psykolog-mottagning ägnar jag särskilt intresse åt autism och ADHD hos kvinnor och flickor och har valt att arbeta tillsammans med Mindeed för att hjälpa patienter med utredningar inom detta område.