mindeed | Jennie Forsgren
Jennie Forsgren

Jennie Forsgren

Leg. arbetsterapeut

Jag heter Jennie Forsgren och är leg. arbetsterapeut sedan 2008. Arbetar i dagsläget inom primärvården med psykisk ohälsa och individer med NPF samt långtidssjukskrivna.

Jag har specialiserat mig inom arbetsterapi och har en magisterexamen där mitt examensarbete utgick från aktivitetsbalans.

Jag brinner för utveckling och förbättring och känner starkt för att vara en del av teamet här. För att kunna nå ut till fler individer med kunskap och verktyg som kan förbättra individers vardag och därmed hälsa.