mindeed | Patricia Gullberg

Patricia Gullberg

Leg. arbetsterapeut

Hej!

Patricia heter jag och är Leg. Arbetsterapeut sedan 2010. Jag har över tio års erfarenhet av arbete med utredning och behandlingsinsatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Jag är specialiserad inom arbetsterapi genom min magisterexamen där jag främst fördjupade mig inom ämnet psykisk ohälsa bland ungdomar samt kring vilka insatser/anpassningar man kan göra för att alla barn/ungdomar ska få en fungerande skolgång. Jag har vidareutbildningar inom supported employment (individuellt stöd i arbete), utvecklingspsykologi, familjesamtal, ADHD, DBT och akupunktur vid psykisk ohälsa/sömnproblematik.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom BUP, specialiserad ätstörningsvård och arbetar sedan tre år tillbaka på en gymnasieskola för ungdomar i behov av extra stöd. Förutom det har jag under många år arbetat som föreläsare, på arbetsterapeutprogrammet på Göteborgs universitet samt i privat regi där jag ger utbildningar och föreläser om bland annat ätstörningar vid NPF, ångesthantering, sömnrutiner, aktivitetsbalans med mera.

Det känns väldigt spännande att få vara med på denna resa och i detta team!