mindeed | Rätt från början inom psykiatri | mindeed
Resurser & hälsobibliotek
Tips, resurser, bloginlägg och verktyg för din vardag
autism kvinna bild
Autism definieras idag som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som visar sig i samspel med andra och omvärlden. Personer som har autism har svårigheter med samspel i det sociala sammanhanget och har/aspergers-syndrom-autism-hos-vuxna
...
Direnc Sakarya
Leg. läkare, specialist inom psykiatri
rutiner vid adhd
Det finns mycket tips och råd hur man kan planera sin vardag för att få fungerande rutiner. Men det fungerar oftast inte i praxis för de flesta med NPF. Detta/skapa-fungerande-rutiner-vid-adhd
...
Jennie Forsgren
Leg. arbetsterapeut
Balancera livet
Även om det är mycket viktigt och relevant, är det oftast bortglömt med att lära sig att reglera sin aktivitetsnivå inom ADHD-behandling. I denna artikel introducerar vi begreppet "Aktivitetsbalans".
...
Jennie Forsgren
Leg. arbetsterapeut
Att avgränsa i en gränslös värld - blog post
Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning
I detta inlägg lyfter vi fokus på svårigheter att avgränsa vilket ofta kan förklaras som roten till varför individer med NPF har återkommande svårigheter med psykisk och fysisk ohälsa. Då
...
Jennie Forsgren
Leg. arbetsterapeut
Diagnos inom psykiatri: Vad betyder det egentligen? blog post
Diagnos inom psykiatri: Vad betyder det egentligen?
Diagnoserna inom psykiatrin har blivit så viktiga att man börjat planera vård- och behandlingsprocesser med diagnosen i centrum. Att ha en viss diagnos kan betyda mycket för en individ. För
...
Direnc Sakarya
Leg. läkare, specialist inom psykiatri
ADHD: mer än "attention deficit"
ADHD symptom hos vuxna: mer än "attention deficit"
Att diagnosticera eller utvärdera vuxen-ADHD med fokus på uppmärksamhetsförmåga kan vara mycket missledande. Det är oftast andra saker som är jobbigare och mer frustrerande än eventuella uppmärksamhetssvårigheter. Med detta inlägg
...
Direnc Sakarya
Leg. läkare, specialist inom psykiatri