Om oss

Konsulter på mindeed.se

mindeed om oss

 MINDEED består av en liten grupp av erfarna konsulter som primärt arbetar med ADHD och Autismspektrum hos vuxna.

Vi lyssnar på dig

90%* av klienter som genomgått utredning är kvar hos oss för fortsatt behandling och uppföljning.

* Baserat på data av alla klienter som genomgått utredning sedan augusti 2021 och har fått diagnos som behöver behandling och uppföljning.

Vilka vi är

Vi som primärt arbetar med neuropsykiatriska utredningar och behandlingar

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. läkare, specialist inom psykiatri

Stockholm

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Vårdadministratör

Jönköping

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. psykolog

Online

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi, specialist i klinisk psykologi

Stockholm

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. arbetsterapeut

Umeå

Övriga affilierade konsulter

Vi har samarbete med konsulter i Göteborg, Skövde, Örebro, Motala och mer...

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. psykolog

Göteborg

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. arbetsterapeut

Göteborg

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. psykolog

Skövde

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. psykolog

Örebro

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. psykolog

Motala, Göteborg, Stockholm

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. psykolog

Stockholm

MINDEED https://mindeed.se/om-oss/

Leg. psykolog

Stockholm

Privat psykiatrisk mottagning

i Stockholm / online

Privat ADHD mottagning i Stockholm / online (medicinsk behandling, uppföljning av ADHD och relaterade tillstånd hos vuxna) 

Privat psykiatrisk mottagning i Stockholm / online (medicinsk behandling och uppföljning av bl.a. depression, bipolär sjukdom, autismspektrumstörning, ångesttillstånd och relaterade tillstånd hos vuxna). 

Arbetsterapeutiska insatser online (med särskild fokus på ADHD och relaterade funktionsnedsättningar)

Psykoterapeutiska insatser online / i Stockholm (med särskild fokus på ADHD, autism samt samsjuklighet utifrån dessa och relaterade tillstånd) 

Photo by Sophia Baboolal

Är du intresserad av att jobba med oss?

Samarbetspartners

Vi stödjer Hjärnfonden