Privat neuropsykiatrisk utredning (ADHD / autism utredning)

Allt om
neuropsykiatrisk utredning

Den neuropsykiatriska utredningen (ibland kallas NPF utredning -neuropsykiatrisk funktionsvariation- eller NP utredning, ibland neuropsykologisk utredning) är en specifik typ av diagnosbedömning inom psykiatri som fokuserar på att diagnostisera utvecklingsrelaterade avvikelser (neurodevelopmental på engelska, med korrekt översättning ”utvecklingsrelaterade avvikelser inom den neurala utvecklingen”). Neuropsykiatrisk utredning inkluderar i första hand ADHD utredning, ADD utredning, autism utredning (tidigare benämning Asperger) och utredning för intellektuella funktionsavvikelser.

Visste du om det?

Termen neuropsykiatri syftar egentligen på psykiatriska symtom av neurologiska sjukdomar eller neurologiska symtom av psykiatriska sjukdomar. ADHD och autism tillhör till "neurodevelopmentala tillstånd" vilket ofta översätts till svenska som neuropsykiatri på ett felaktigt sätt. Den korrekta benämningen är "utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser".

Med hjälp av en neuropsykiatrisk utredning kan man förstå och utveckla insikt kring vissa svårigheter som kan ha central betydelse i hur personen fungerar. Man kan anpassa livet utifrån sina egna resurser och svårigheter samt få möjlighet till rätt behandling och insatser för kunna bli ”sitt bästa jag” och må så bra som möjligt. En utredning kan ibland också vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter samt inom vården.

Nej. Utvecklingsrelaterade avvikelser debuterar som regel tidigt under barndomen och man behöver göra en bedömning av barndomen för att förstå anledningar till svårigheter och funktionsnedsättningar. Livets krav, stöd från anhöriga, individuella prioriteringar och preferenser varierar genom åren. Allt detta medför komplexitet i bedömningsprocessen.

Så länge det konstateras behov för en sådan utredning av en vårdgivare har man möjlighet att göra neuropsykiatrisk utredning via den offentliga vården. Man bör dock vara observant kring långa väntetider. Vissa missar möjligheten till rätt behandling och stöd när de mest behöver detta på grund av långa väntetider inom den offentliga vården. Vi erbjuder våra tjänster som ett alternativ.

Det kan variera beroende på olika faktorer såsom tillgänglighet av anamnestisk information, komplexitet av den kliniska bilden eller antal ombokade besök under utredningsprocessen. Vi siktar på att slutföra hela processen inom en månad. Hos oss betalar du inte mer om det behövs mer arbete.

Både ADHD och autismspektrum är kliniska diagnoser och det finns inte någon specifik test för diagnos. Däremot hjälper det oftast att göra olika psykometriska test för att förstå individuella stykor och begränsningar, förutse prognosen bättre och ibland att utesluta mer generella svårigheter som kan se ut som ADHD. Hos oss är det individuellt anpassad med vilka diagnostiska instrument vi använder. Det är dock ganska vanligt att vi gör omfattande test om kognitiva förmågor.

Du är välkommen att logga in idag med Bank ID och börja göra våra kostnadsfria skattningar. Vår psykiater granskar dessa och återkommer till dig med individuella rekommendationer. Efter detta steg träffar man psykiater som gör en bedömning kring relevans, lämplighet och indikation för fortsatt utredning. Du behöver inte gå igenom (och betala för) hela utredningen om du inte behöver.

Det finns inget hinder att göra samma diagnostiska process för äldre personer. Det viktigt att klargöra denna frågeställning i och med att detta oftast är något man har fastnat i sedan länge. Att få klarhet kring närvaro eller frånvaro av diagnos medför ofta en lättnad och förståelse hos alla, men ibland även viss sorgreaktion, särskilt hos äldre. Viktigt att konsulterna som gör utredningen har kunskap om dessa processer.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Genomgång av tidigare journal

Vi går igenom journal som är relevant för utredning.

Bedömning hos psykiater

Du träffar specialistläkare inom psykiatri för en inledande bedömning

Bedömning hos psykolog

Du träffar psykolog som tar detaljerad barndomsanamnes och gör en bedömning

Psykometrisk testning

Du träffar psykolog igen som genomför kognitiv/diagnostisk testning

Kontakt med anhöriga

Vi kontaktar en anhörig för att få mer information om din barndom.

Skattningsskalor

Du fyller i detaljerade skattningsskalor om dina svårigheter.

Utlåtande

Du får ett detaljerat diagnosutlåtande om utredningsprocess, genomförda test och den slutgiltiga bedömningen.

Återgivning

Du träffar psykolog en gång till för att få återgivning om utredningen.

Innan man väljer konsult

Diagnosutredning är ett teamarbete som kräver kompetenta konsulter, både psykiater och psykolog.

 • 1
  Vilken psykiater kommer du träffa?

  Om du har pågående medicinsk behandling, vem ska bedöma effekten av pågående medicinering över utredningsprocessen? Vilken psykiater bedömer somatiska tillstånd?

 • 2
  Vad händer efter utredningen?

  Du har fått en diagnos som hjälper dig att förstå bakgrunden till dina svårigheter.

  Vad händer nu?

  Kan man erbjuda behandling? Hur länge behöver du vänta?

 • 3
  Hur mycket ska du betala?

  Fråga om den riktiga kostnaden för hela utredningen, inte bara ingångspriset. Se till att få information om det slutgiltiga priset.

  Hos oss är det förbestämt med priset oavsett antal arbetstimmar som behövs. Se vår prislista

Varför oss?

KORT VÄNTETID

Vi har korta väntetider. Behöver du neuropsykiatrisk utredning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad eller Umeå? Vi erbjuder utredning oavsett var du bor.

FÖRUTSÄGBART

Förbestämt pris oavsett antal timmar, dessutom ingår första läkarbesöket i utredningskostnaden. Du betalar en gång för utredning. Inte mer.

BRETT

Vi gör en bedömning kring många olika psykiatriska diagnoser, inte bara ADHD och/eller autism. 

KONTINUITET

Vi erbjuder behandling och uppföljning efter utredningen dessutom för reducerat pris.

TEAMARBETE

För alla utredningar samarbetar erfaren psykolog och psykiater
Vilka vi är

INTEGRITET

Vi prioriterar din integritet mer än andra aktörer.  (Hos oss finns ingen Google tracker)

FOKUS PÅ DINA BEHOV

Dina behov är viktigare än diagnoser.
Du får individuella rekommendationer oavsett diagnos efter utredningen.

VILKA VI ÄR

Vi är inte ett stort vårdbolag men består av konsulter som prioriterar god psykiatrisk vård oavsett omständigheterna.

Övriga frågor och svar om neuropsykiatrisk utredning

Vi är i första hand är fokuserade på diagnostik men vi erbjuder behandling och uppföljning för ett begränsat antal patienter.
Logga in och boka en tid för ett initial samtal med psykiatern om du är intresserad av behandling.

Det man ofta menar med ordet behandling inom ADHD-sammanhang är medicinering i form av CS (centralstimulantia). Det är egentligen en snäv syn på det man kan egentligen göra för ADHD.

Dels utifrån att det mycket ofta finns en samsjuklighet med någon annan diagnos (ev. depression eller ångestproblematik), dels att personen ofta behöver hjälp med hantering av vardag och utveckla struktur dels att det ofta finns behov av psykoterapeutiska och psykoedukativa insatser, kan man göra mycket mer än CS-behandling för ADHD.

Av olika anledningar kan man behöva en till bedömning av en annan konsult kring ställd eller avfärdad diagnos. Vi erbjuder omprövning av tidigare ställda diagnoser eller en second opinion kring den kliniska bilden. Observera att vi behöver ta del av alla tidigare underlag.

Första steget är att träffa psykiatern för en initial bedömning.

För datasäkerhet behöver du först logga in med BankID och ställa dina frågor via kontaktformen efter inloggningen. Du kommer då få svar på frågorna via säkra meddelanden i systemet.

Absolut! Kontakta oss!

Hos oss gäller ett förbestämt (fast) pris för hela utredningen oavsett antalet timmar som behövs för arbetet.

Se gärna vår prislista för uppdaterade pris.

Man kan börja med att boka tid och betala för det första besöket hos specialistläkare. Då betalar man 2250kr för online besök alternativt 2750kr för besök i vår lokal i Stockholm. Ifall det blir fortsatt utredning betalar du 26250kr som kvarstående summa.

Ja, vi samarbetar med Medical Finance som erbjuder delbetalning upp till 2 år. Efter att du får rekommendation från psykiatern att sätta igång utredningsprocessen kan du söka lån hos Medical Finance (Första steget är alltså att boka tid).

Detta kan variera beroende på den kliniska bilden, tillgänglighet av dig och dina anhöriga och det aktuella behovet men vi blir oftast färdiga inom senast en månad efter första mötet hos psykologen. Det kan vara lite längre om det verkar finnas mer än en diagnos. (Observera att vi inte debiterar dig mer även om vi behöver träffa dig mer, du betalar bara en gång, till skillnad från andra aktörer).

Nej. Vi fokuserar på neuropsykiatriska utredningar för unga vuxna, vuxna och äldre. Du som är över 18 år är välkommen!

Se även:

Mindre kända fakta om ADHD

Många tror att ADHD enbart handlar om uppmärksamhetsbrist. Det stämmer inte! Med denna artikel sammanfattar vi mindre känta fakta om ADHD.

Diagnos inom psykiatri

Diagnosbegreppet har blivit mer och mer avgörande när det gäller att fatta beslut inom psykiatri. Hur mycket kan man egentligen lita på diagnos? Med denna serie börjar vi med lite bakgrund om diagnoser.