Psykolog med neuropsykiatrisk kompetens

Vi är intresserade av att samarbeta med engagerade, nyfikna och flexibla kollegor!

Se även:

Aspergers syndrom hos vuxna (autismspektrum)

Autism definieras idag som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som visar sig i samspel med andra och omvärlden. Personer som har autism har svårigheter med samspel i det sociala sammanhanget och har/aspergers-syndrom-autism-hos-vuxna

Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort gällande ADHD för att på så sätt minska lindande för individerna som lever med en funktionsvariation som innebär/exekutiv-funktion-adhd