ADHD psykolog med NPF kompetens | mindeed

Psykolog med neuropsykiatrisk kompetens

Vi är intresserade av att samarbeta med engagerade, nyfikna och flexibla kollegor!

Se även:

Aspergers syndrom (autismspektrum) hos vuxna

Autism definieras idag som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som visar sig i samspel med andra och omvärlden. Personer som har autism har svårigheter med samspel i det sociala sammanhanget och har…

Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort gällande ADHD för att på så sätt minska lindande för individerna som lever med en funktionsvariation som innebär…