mindeed | Veronika Palm

Veronika Palm

Leg. psykolog

Veronika är affilierad med MINDEED och arbetar som frilanskonsult för NP-utredningar.