Resurser och hälsobibliotek

Bibliotek

Resurser och hälsobibliotek

ADHD 6 artiklar
Aktivitetsbalans 2 artiklar
Autism 1 artikel
Bipolär sjukdom 1 artikel
Diagnoser 1 artikel
Fungerande vardag 4 artiklar
Kliniska symtom 1 artikel
Bipolär sjukdom eller ADHD

Både ADHD och bipolär sjukdom medför svårigheter när det gäller känsloreglering, sömn, impulsiva handlingar samt reglering av motorisk aktivitet. Här hittar du information om de grundläggande egenskaperna hos bipolär sjukdom…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri
Rutiner vid ADHD - tips för att skapa fungerande rutiner

Det finns mycket tips och råd hur man kan planera sin vardag för att få fungerande rutiner. Men det fungerar oftast inte i praxis för de flesta med NPF. Detta…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Aspergers syndrom (autismspektrum) hos vuxna

Autism definieras idag som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som visar sig i samspel med andra och omvärlden. Personer som har autism har svårigheter med samspel i det sociala sammanhanget och har…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri
Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort gällande ADHD för att på så sätt minska lindande för individerna som lever med en funktionsvariation som innebär…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
ADHD hos kvinnor: “You Couldn’t Possibly Have ADHD!”

ADHD hos kvinnor har oftast en annan profil än hos män, vilket kan vara en förklaring till varför det ofta missas hos kvinnor och leder till ett långt lidande där…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Hur man får saker gjorda med ADHD

Varför blir det problem med att få saker gjorda? Jo för att ADHD och NPF i allmänhet innebär svårigheter med exekutiva funktioner. Alltså informationshantering som handlar om den information vi…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning

I detta inlägg lyfter vi fokus på svårigheter att avgränsa vilket ofta kan förklaras som roten till varför individer med NPF har återkommande svårigheter med psykisk och fysisk ohälsa. Då…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Diagnos inom psykiatri: Vad betyder det egentligen?

Diagnoserna inom psykiatrin har blivit så viktiga att man börjat planera vård- och behandlingsprocesser med diagnosen i centrum. Att ha en viss diagnos kan betyda mycket för en individ. För…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri
Hjälpmedel för ADHD

Hjälpmedel syftar till att kompensatoriskt stötta för svårigheter som en funktionsvariation medför. Detta gäller främst nedsättningar då det kommer till exekutiva funktioner som försvårar för individen att bygga och upprätthålla…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut