Resurser om Diagnoser | mindeed

Resurser om
Diagnoser

Diagnoser

I denna kategori hittar du artiklar som handlar om diagnosbegreppet. Vi diskuterar även den historiska bakgrunden till diagnosen och hur den används som en förklaringsmodell inom modern medicin.

Bipolär sjukdom eller ADHD

Både ADHD och bipolär sjukdom medför svårigheter när det gäller känsloreglering, sömn, impulsiva handlingar samt reglering av motorisk aktivitet. Här hittar du information om de grundläggande egenskaperna hos bipolär sjukdom…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri
Aspergers syndrom (autismspektrum) hos vuxna

Autism definieras idag som en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som visar sig i samspel med andra och omvärlden. Personer som har autism har svårigheter med samspel i det sociala sammanhanget och har…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri
Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Det är viktigt att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort gällande ADHD för att på så sätt minska lindande för individerna som lever med en funktionsvariation som innebär…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
ADHD hos kvinnor: “You Couldn’t Possibly Have ADHD!”

ADHD hos kvinnor har oftast en annan profil än hos män, vilket kan vara en förklaring till varför det ofta missas hos kvinnor och leder till ett långt lidande där…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Att avgränsa i en gränslös värld: ADHD och utmattning

I detta inlägg lyfter vi fokus på svårigheter att avgränsa vilket ofta kan förklaras som roten till varför individer med NPF har återkommande svårigheter med psykisk och fysisk ohälsa. Då…

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
Diagnos inom psykiatri: Vad betyder det egentligen?

Diagnoserna inom psykiatrin har blivit så viktiga att man börjat planera vård- och behandlingsprocesser med diagnosen i centrum. Att ha en viss diagnos kan betyda mycket för en individ. För…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri
Aktivitetsbalans: nyckel till förbättring

Även om det är mycket viktigt och relevant, är det oftast bortglömt med att lära sig att reglera sin aktivitetsnivå inom ADHD-behandling. I denna artikel introducerar vi begreppet "Aktivitetsbalans".

Jennie Forsgren Leg. arbetsterapeut
ADHD symptom hos vuxna: mer än "attention deficit"

Att diagnosticera eller utvärdera vuxen-ADHD med fokus på uppmärksamhetsförmåga kan vara mycket missledande. Det är oftast andra saker som är jobbigare och mer frustrerande än eventuella uppmärksamhetssvårigheter. Med detta inlägg…

Direnc Sakarya Leg. läkare, specialist inom psykiatri