Direnc Sakarya Psykiater | mindeed

Direnc Sakarya

Leg. läkare, specialist inom psykiatri

Mitt namn är Direnç Sakarya. Jag är specialistläkare inom psykiatri och grundare av Mindeed.

Jag har haft särskilt fokus på utvecklingsrelaterade avvikelser (s.k. neuropsykiatriska, egentligen neurodevelopmentala) hos vuxna sedan jag blev specialistläkare inom psykiatri i 2010. Jag arbetade vid Harvard School of Public Health affiliate – Children’s Hospital Boston – Developmental Medicine division som fellow med fokus på autism och ADHD hos barn, unga vuxna och vuxna. Jag flyttade till Sverige 2015 och arbetade därefter i ca 5 år som allmänpsykiater på en Affektiv mottagning (Uppsala Akademiska sjukhuset) med fokus på samsjuklighet av ADHD och autismspektrumstörning. Därefter arbetade jag som lärare vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet inom psykiatriundervisning för läkarkandidater.

Jag har varit aktiv inom forskning, granskat och varit författare till mer än tiotals forskningsartiklar inom olika områden, skrivit några bokkapitel och min egen bok om autismspektrum hos vuxna. Jag är uppdaterad kring den senaste utvecklingen inom psykiatri. Jag är samtidigt försiktig med att tolka ”evidens” snabbt och värderar beprövad erfarenhet högt.

Med ett gäng kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare har vi försökt att kunna erbjuda diagnosutredningar och behandlingar med högsta möjliga kvalitet inom psykiatri under de senaste tre åren. Vi har dock slutat med NP-utredningar, se gärna vår första sida om detta.

Jag har nyligen startat med mitt samarbete med Region Uppsala och träffar nu patienter på min egen mottagning i Uppsala.

OBS! Om du redan har varit patient hos Mindeed och har en planering framöver, kontakta oss gärna.