Prislista | mindeed

Kostnad & frågor och svar

Vanliga frågor och svar om utredningen
Upplevde sig professionellt bemött
9.7 / 10
Kände sig lyssnad på och förstådd
9.7 / 10
Känner hopp inför framtiden
9.7 / 10
Baserat på 22 konsekventa och anonyma utvärderingar av våra klienter

ADHD utredning / autism utredning

28.500kr

    Oavsett antal timmar som behövs
    Delbetalning (via Medical Finance)

Övriga tjänster

Digitala tjänster för utredningsarbete

    • IT-lösningar för att underlätta och kvalitetssäkra utredningsarbetet.

Fokus på funktion i vardagen: ADHD

Intyg / Utlåtande

    1450 SEK
    • Icke-avancerade intyg (diagnosintyg, intyg för utlandsresor, intyg om pågående kontakt, intyg för studier mm).
Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om NP utredning

Om utredning

Den neuropsykiatriska utredningen (ibland kallas NPF utredning -neuropsykiatrisk funktionsvariation- eller NP utredning, ibland neuropsykologisk utredning) är en specifik typ av diagnosbedömning inom psykiatri som fokuserar på att diagnostisera utvecklingsrelaterade avvikelser (neurodevelopmental på engelska, med korrekt översättning ”utvecklingsrelaterade avvikelser inom den neurala utvecklingen”). Neuropsykiatrisk utredning inkluderar i första hand ADHD utredning, ADD utredning, autism utredning (tidigare benämning Asperger) och utredning för intellektuella funktionsavvikelser.

Med hjälp av en neuropsykiatrisk utredning kan man förstå och utveckla insikt kring vissa svårigheter som kan ha central betydelse i hur personen fungerar. Man kan anpassa livet utifrån sina egna resurser och svårigheter samt få möjlighet till rätt behandling och insatser för kunna bli ”sitt bästa jag” och må så bra som möjligt. En utredning kan ibland också vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter samt inom vården.

En vanlig neuropsykiatrisk utredning bör omfatta bl.a. bedömningssamtal, psykometriska test, specificerade screeningar och detaljerad anamnes, anhörigsamtal, genomgång av tidigare diagnosunderlag, tvärprofessionell diagnosdiskussion, återgivning av diagnos, individuellt anpassade behandlingsrekommendationer oavsett diagnos, mm.

Nej. Utvecklingsrelaterade avvikelser debuterar som regel tidigt under barndomen och man behöver göra en bedömning av barndomen för att förstå anledningar till svårigheter och funktionsnedsättningar. Livets krav, stöd från anhöriga, individuella prioriteringar och preferenser varierar genom åren. Allt detta medför komplexitet i bedömningsprocessen.

Detta kan variera beroende på den kliniska bilden, tillgänglighet av dig och dina anhöriga och det aktuella behovet men vi blir oftast färdiga inom senast en månad efter första mötet hos psykologen. Det kan vara lite längre om det verkar finnas mer än en diagnos.

För datasäkerhet behöver du först logga in med BankID och ställa dina frågor via kontaktformen efter inloggningen. Du kommer då få svar på frågorna via säkra meddelanden i systemet.

Absolut! Kontakta oss!

Om behandling

Det man ofta menar med ordet behandling inom ADHD-sammanhang är medicinering i form av CS (centralstimulantia). Det är egentligen en snäv syn på det man kan egentligen göra för ADHD.

Dels utifrån att det mycket ofta finns en samsjuklighet med någon annan diagnos (ev. depression eller ångestproblematik), dels att personen ofta behöver hjälp med hantering av vardag och utveckla struktur dels att det ofta finns behov av psykoterapeutiska och psykoedukativa insatser, kan man göra mycket mer än CS-behandling för ADHD.