Prislista | mindeed

Kostnad & frågor och svar

Vanliga frågor och svar om utredningen
Upplevde sig professionellt bemött
9.7 / 10
Kände sig lyssnad på och förstådd
9.8 / 10
Känner hopp inför framtiden
9.7 / 10
Baserat på 19 konsekventa och anonyma utvärderingar av våra klienter

ADHD utredning / autism utredning

28.500kr

  Oavsett antal timmar som behövs
  Avdrag för besöket hos psykiatern
  Reducerat pris vid behandlingskontakt
  Delbetalning (via Medical Finance)

Börja nu med utredningsprocessen
Du börjar med att logga in med Bank ID och boka tid hos psykiatern.

Besök hos psykiatern

Första steget till den neuropsykiatriska utredningen.

Du betalar denna summa vid tidsbokning.

Besök i Stockholm
2750kr
Besök online
2250kr
Övriga tjänster

Fokus på funktion i vardagen: ADHD

Intyg / Utlåtande

  1450 SEK
  • Icke-avancerade intyg (diagnosintyg, intyg för utlandsresor, intyg om pågående kontakt, intyg för studier mm).
Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om utredning och våra tjänster 

Om utredning

Den neuropsykiatriska utredningen (ibland kallas NPF utredning -neuropsykiatrisk funktionsvariation- eller NP utredning, ibland neuropsykologisk utredning) är en specifik typ av diagnosbedömning inom psykiatri som fokuserar på att diagnostisera utvecklingsrelaterade avvikelser (neurodevelopmental på engelska, med korrekt översättning ”utvecklingsrelaterade avvikelser inom den neurala utvecklingen”). Neuropsykiatrisk utredning inkluderar i första hand ADHD utredning, ADD utredning, autism utredning (tidigare benämning Asperger) och utredning för intellektuella funktionsavvikelser.

Med hjälp av en neuropsykiatrisk utredning kan man förstå och utveckla insikt kring vissa svårigheter som kan ha central betydelse i hur personen fungerar. Man kan anpassa livet utifrån sina egna resurser och svårigheter samt få möjlighet till rätt behandling och insatser för kunna bli ”sitt bästa jag” och må så bra som möjligt. En utredning kan ibland också vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter samt inom vården.

En vanlig neuropsykiatrisk utredning bör omfatta bl.a. bedömningssamtal, psykometriska test, specificerade screeningar och detaljerad anamnes, anhörigsamtal, genomgång av tidigare diagnosunderlag, tvärprofessionell diagnosdiskussion, återgivning av diagnos, individuellt anpassade behandlingsrekommendationer oavsett diagnos, mm.

Absolut. Så länge det konstateras behov för en sådan utredning av en vårdgivare har man möjlighet att göra neuropsykiatrisk utredning via den offentliga vården. Man bör dock vara observant kring långa väntetider. Vissa missar möjligheten till rätt behandling och stöd när de mest behöver detta på grund av långa väntetider inom den offentliga vården. Vi erbjuder våra tjänster som ett privatfinansierat alternativ.

Nej. Utvecklingsrelaterade avvikelser debuterar som regel tidigt under barndomen och man behöver göra en bedömning av barndomen för att förstå anledningar till svårigheter och funktionsnedsättningar. Livets krav, stöd från anhöriga, individuella prioriteringar och preferenser varierar genom åren. Allt detta medför komplexitet i bedömningsprocessen.

Detta kan variera beroende på den kliniska bilden, tillgänglighet av dig och dina anhöriga och det aktuella behovet men vi blir oftast färdiga inom senast en månad efter första mötet hos psykologen. Det kan vara lite längre om det verkar finnas mer än en diagnos. (Observera att vi inte debiterar dig mer även om vi behöver träffa dig mer, du betalar bara en gång, till skillnad från andra aktörer).

Av olika anledningar kan man behöva en till bedömning av en annan konsult kring ställd eller avfärdad diagnos. Vi erbjuder omprövning av tidigare ställda diagnoser eller en second opinion kring den kliniska bilden. Observera att vi behöver ta del av alla tidigare underlag.

Första steget är oavsett att logga in och boka tid hos psykiatern för en inledande bedömning.

För datasäkerhet behöver du först logga in med BankID och ställa dina frågor via kontaktformen efter inloggningen. Du kommer då få svar på frågorna via säkra meddelanden i systemet.

Absolut! Kontakta oss!

Om betalning

Vi erbjuder ett förbestämt pris för den neuropsykiatriska utredningen. Till skillnad från andra aktörer är det redan bestämt med vad man ska betala efter utredningsprocessen. Du kan ta del av våra priser för ADHD utredning.

Vi erbjuder ett förbestämt pris för den neuropsykiatriska utredningen oavsett frågeställningen. Till skillnad från andra aktörer är det redan bestämt med vad man ska betala efter utredningsprocessen. Du kan ta del av våra priser för Autismutredning.

Hos oss gäller ett förbestämt (fast) pris för hela utredningen oavsett antalet timmar som behövs för arbetet. Om du överväger att genomgå privatfinansierad utredning bör du ta del av företagets policy kring detta.

Man kan börja med att boka tid och betala för det första besöket hos specialistläkare. Då betalar man 2250kr för online besök alternativt 2750kr för besök i vår lokal i Stockholm. Ifall det blir fortsatt utredning betalar du resten av utredningskostnaden (aktuellt 26250kr). Med hjälp av denna modell gör man först en bedömning om behovet, relevans och lämplighet av fortsatt utredning så att du inte behöver betala hela utredningen i onödan. Ibland börjar vi med en behandling (tex mot depression eller ångest) och kan ta ställning till utredningen efter några månader.

Ja, vi samarbetar med Medical Finance som erbjuder delbetalning upp till 2 år. Efter att du får rekommendation från psykiatern att sätta igång utredningsprocessen kan du söka lån hos Medical Finance (Första steget är alltså att boka tid).

Om behandling

Det man ofta menar med ordet behandling inom ADHD-sammanhang är medicinering i form av CS (centralstimulantia). Det är egentligen en snäv syn på det man kan egentligen göra för ADHD.

Dels utifrån att det mycket ofta finns en samsjuklighet med någon annan diagnos (ev. depression eller ångestproblematik), dels att personen ofta behöver hjälp med hantering av vardag och utveckla struktur dels att det ofta finns behov av psykoterapeutiska och psykoedukativa insatser, kan man göra mycket mer än CS-behandling för ADHD.

Vi erbjuder behandling och uppföljning i första hand för våra egna patienter. Förutom läkemedelsbehandling har vi möjlighet att erbjuda ett unikt program med fokus på vardagsfunktion för personer med ADHD.
Observera att kostnaden för utredning omfattar inte eventuell behandling.
Utredning och behandling är separata tjänster.
Om att börja nu

Du behöver logga-in med Bank ID och boka tid hos psykiatrikern, antingen i Stockholm eller på distans. Ifall du inte hittar en passande tid hör av dig via kontaktformen eller telefonledes så att vi kan titta på vad vi kan göra. Under tiden har du tillgång till olika formulär som du kan börja fylla i.